Svakt år for Scana

Scana-konsernet beskriver 2000 som et vanskelig markedsmessig år som også har gitt utilfredsstillende resultater.