Fylkesrådmannen positiv tilsaudautbygging

Rogaland fylkeskommune bør gå inn for atElkem og Sunnhordland Kraftlag får konsesjon for opprusting ogutviding av vasskraftprosjekta i saudavassdraga.