• Et blikk inn i et klasserom en kveldsstund: Fra venstre: Feride Gunc fra Tyrkia,, lærer Bente Bergesen, Faaduma Mohamed Nuur fra Somalia, Maryan S. Mohamud fra Somalia og Cleide Santos Lunde fra Brasil. FOTO: Helene Andreassen

Også nordmenn kan lære på Johannes

På Johannes læringssenter kan de som har hull i grunnskolefagene få gratis undervisning. Et tilbud som få nordmenn benytter seg av.