• Eiendommen i Koppholen på Forus påfører Sandnes Sparebank tap, fordi banken må skrive ned verdien. Leietagere er JM Consult og Odim JMC. Lokalene det dreier seg om, er den hvite, høye bygningen og den grå hallen til høyre for førstnevnte bygning.

Går på en smell

Sandnes Sparebank får sitt første år med røde regnskapstall i 2008. Årsunderskuddet vil ligge mellom 40 og 50 millioner kroner.