Næringstopper demonstrerte mot høy avgift

Onsdag demonstrerte næringslivsledere foran Stortinget. De krever konjunktur— og elektrisitetsavgift fjernet, og SO2-avgiften redusert.