- Svartmaling

Olaf Gjedrem (KrF) mener det er svartmaling av situasjonen å si at norsk leverandørindustri er i ferd med å prise seg ut av markedet.