Oljefunn inn i valgkampen på Færøyane

Dagen før Færøyene skal velge sine to representanter til det danskeFolketinget, får øyrikets befolkning vite hvor mye olje det er ifunnet helt sør på sokkelen. Det kan få innvirkning påvalgresultatet.