Dobbelsporet og gods-terminal på skinner

Samferdselsminister Torild Skogsholm vil gi grønt lys til Jernbaneverkets forslag om å bygge dobbeltspor på Jærbanen og å bygge Ganddal godsterminal i et felles offentlig— privat samarbeid (OPS).