Østlendingene kommer etter

Rogalendinger var tidlig ute med å ta opp valutalån. Nå kommer østlendingene etter.