Sandnes kjører anbudssak videre

I mai vedtok Klagenemnda for offentlige anskaffelser at Sandnes kommune ikke fulgte reglene da Victoria AS tapte en anbudskonkurranse om levering av arbeidsklær og personlig verneutstyr. Nå har kommunen skrevet brev til Nærings— og handelsdepartementet og ber om to prinsipielle avklaringer.