Høyre vil ikke hjelpe skipsfarten

Regjeringen utfordrer stortingsflertallet i nok en sak. Ifølge finansminister Per-Kristian Foss er det uaktuelt med ekstra subsidier til skipsfarten nå.