Godtar ikkje oppseiingar hos Hydro

– Fagforeininga kan aldri akseptera at10 av våre medlemmer ved vidareforedlingsbedrifta Hydal skal seiastopp.