Acta leder innen internasjonale fond

Acta var i fjor den største netto tegneren av andeler i internasjonale aksjefond i Norge. Internasjonale fond er den aksjespareformen som vokser raskest. Til sammen tegnet Acta-kunder andeler i internasjonale fond for 1,4 milliarder kroner i 2000. Den samlede netto tegningen i Acta økte med 60 prosent i 2000 i forhold til 1999.