Politifolk positive til konkursbøter

Politiet er positivt til å tenke nytt rundt konkurskriminalitet, slik førstebyfogd Ernst Moe foreslår.