Staten bør får en pris som gjenspeiler verdien av Kreditkassen

Konsernsjef Tom Ruud i Kreditkassen tror og håper på en skandinavisk løsning for banken. Han har ikke gitt opp håpet om at det blir et salg til MeritaNordbanken.