Veolia-data via Ullandhaug

It-selskapet Cegal i Stavanger har inngått en treårs kontrakt til fem millioner kroner med Veolia.