Både skepsis og positive holdninger til fusjon DnB/Gjensidige

Både Konkurransetilsynet, de ansatte og enkelte politikere erskeptiske til en mulig fusjon mellom storbankene DnB og GjensidigeNor. Aksjemarkedet og andre politikere er mer positive til depågående fusjonssamtalene mellom to av de tre største bankene iNorge