Åpner nye miljødører

Siden nyttår har alle virksomheter vært pliktige til å fortelle om miljøeffekter av det de driver med. En egen klagenemnd hjelper misfornøyde spørrere.