Varsler tøffere kontroll med trålerne

Fiskeriministeren vurderer å innføre en ordning med inspektører om bord i fisketrålerne for å få bukt med det omfattende fiskejukset på norske fiskebåter.