K-bank positiv til nordisk bankfusjon

Kreditkassen har fått forsterket tro på en sammenslutning med MeritaNordbanken etter at den svensk-finske banken vil fusjonere med Unidanmark.