• 1. juli 2011 vedtok Stortinget endringer i folketrygd- og arbeidsmiljøloven. FOTO: Colourbox

Aktiv sykemelding er borte