• I den store Levekårsundersøkelsen (LKU) kommer det fram at forholdet mellom leder og ansatt på jobben er dårlig. FOTO: Colourbox

Én av tre har dårlig forhold til sjefen

En av tre arbeidstagere opplever at det er dårlig forhold mellom ansatte og ledelse på sin arbeidsplass.