Forhandler om salg av Kværner Hydrocarbons

Kværner forhandler med russiske Yukos om salg av KværnerHydrocarbons. Yukos mener et salg vil kunne hjelpe Kværner ut avkrisen.