Telenor kjøper VimpelCom-aksjer for 2,1 milliarder

Telenor kjøper seg opp i VimpelCom med 2,1 milliarder kroner og øker dermed stemmerettsandelen til 36,36 prosent.