Forsand kirke er en kirke i Forsand kommune , Rogaland. Kirken ble bygget i 1854 etter tegninger av Tollag Gudmestad fra Nærbø. Kirken ble sist resturert i 2004 i forbindelse med 150 års jubileumet. Opprinnelig var kirken umalt uten hverken elektrisk strøm eller orgel. Kirken ble bygget i rektangulære former som var typisk for tiden. Den ble innviet 10. oktober av biskop von der Lippe. Sommeren 1855 ble kirken bordkledd og malt uvendig.