• Byfjorden og Stavanger konserthus
  • Bybrua og Oljemuseet
  • Vågen i Stavanger
  • Vågen i Sandnes

Her kan du følge skip- og småbåttrafikken direkte via tre nye webkamera. Klikk på pil for å starte. Nede på siden finner du kart som viser skipstrafikken.
Kartet kan brukes på mange måter, blant annet kan du klikke på et skipsnavn til venstre for å se posisjonen til hvert enkelt skip.