Her dyttes ballgutten over reklameskiltet

Se det spesielle Champions League-øyeblikket.