• Advokatene Pål Eriksrud, Marius Oscar Dietrichson og Ketil Magnus Berg i retten under behandlingen av ankene i kampfiksingssaken som startet i Borgarting lagmannsrett tirsdag. Spillerne som er tiltalt i saken hadde amatørkontrakter med klubbene Follo og Asker fotballklubb. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Kampfiksingssaken: Alle de tiltalte mener de er uskyldige

Tirsdag ble retten satt for ankeforhandlingene i kampfiksingssaken. Hverken de tiltalte fotballspillerne eller bakmennene har endret standpunkt til skyldspørsmålet.