Mens straffen blir lest opp på direkten, setter russisk stats-TV en rød strek over OL

Midt under pressekonferansen der IOC orienterte om den russiske utestengelsen fra OL, la den russiske TV-kanalen en stor rød strek over OL-ringene.