• Hva som blir følgene for de ansatte ved Totals norske hovedkontor i Stavanger, er uklart. Fredrik Refvem
    Galleri

Total samordner nordsjøvirksomheten i København

Foreløpig er det usikkert hvordan de ansatte i Stavanger berøres.