Fant ikke rolleblandinger i Petroleumstilsynet

Riksrevisjonen fant ikke problematiske rollekonflikter i Petroleumstilsynet.

Riksrevisjonen tok stikkprøver om det var habilitetsutfordringer i Petroleumstilsynet. Her tilsynsdirektør Anne Myhrvold på Rosenberg i fjor vår da Martin Linge-modulene var ankommet verftet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over tre år gammel

Da Riksrevisjonen gikk i gang med granskingen av Petroleumstilsynet høsten 2017, gjorde riksrevisor Per-Kristian Foss det klart overfor Aftenbladet at undersøkelsen også skulle dreie seg om rolleblanding i Petroleumstilsynet.

Aftenbladet har tidligere redegjort for noen av tilsynsdirektør Anne Myhrvolds tette bånd til oljebransjen. Både familiære og vennebånd til folk i ulike lederroller i Equinor er belyst.

I 2015 ble også aksje-saken, om at ansatte i Petroleumstilsynet hadde aksjer i selskap de første tilsyn med, rullet opp i Sysla og Aftenbladet. Saken endte med at det ble ryddet opp i praksisen og ansatte ikke lenger kunne ha oljeaksjer.

Les også

Ptil-direktørens tette bånd til Statoil

Tok stikkprøver

Riksrevisjonen bekrefter overfor Aftenbladet at det er gjennomført stikkprøver når det gjelder mulige habilitetskonflikter i Petroleumstilsynet, men i rapporten er det ikke avdekket kritikkverdige habilitetsforhold.

– Vi har sjekket om Petroleumstilsynet etterlever karantenekravet som tilsier at nyansatte fra oljeselskap ikke kan delta i eller påvirke beslutninger som gjelder tidligere arbeidsgiver før 2 år etter ansettelse. Vi fant at dette kravet etterleves. Vi har også sjekket om de ansatte etterlever kravet om at de ikke kan eie aksjer i selskaper de fører tilsyn med. Dette kravet etterleves også av alle ansatte, sier riksrevisor Per-Kristian Foss til Aftenbladet.

Les også

Alt om Goliat-skandalen: feilene, milliardsprekken, dødsfallene

Petroleumstilsynet får krass kritikk for sin tilsynsvirksomhet i Riksrevisjonens rapport. Av de undersøkte sakene er spesielt saken om Goliat-plattformen, hvor Petroleumstilsynet ga operatør Eni grønt lys til å sette i gang produksjon uten at plattformen var sikkerhetsmessig ferdig.

Petroleumstilsynet sviktet

–Er det mangel på ressurser eller evner/vilje som gjør at Petroleumstilsynet ikke har fulgt opp enkelte saker godt nok?  

–Vår undersøkelse gir ikke grunnlag for å besvare dette spørsmålet. Vi har sett på Ptils oppfølging av fire innretninger. Vi påpeker svikt i oppfølgingen av Goliat, oppfølgingen av Equinor på Songa Endurance og Mongstad. Vi har ikke sett på årsaker til at Petroleumstilsynet svikter i oppfølgingen.

Les også

Riksrevisjonen vurderer rolleblanding i Petroleumstilsynet

Riksrevisjonen har i sin undersøkelse ikke gått nærmere inn på Petroleumstilsynets håndterings av trepartssamarbeidet og hvilke muligheter som ligger til forbedring der. Dette er utenfor Riksrevisjonens mandat. Men i gjennomføringen av undersøkelsen har Riksrevisjonen bedt om synspunkter på hvordan Petroleumstilsynet håndterer petroleumsvirksomheten generelt fra ulike parter.

– Hvilke utfordringer vurderer Riksrevisjonen som Petroleumstilsynets største i dag?

–For oss er det viktig å understreke at vi ikke har gjennomført en total gjennomgang av alt arbeid Petroleumstilsynet utfører. Vi har gjennomført en undersøkelse av hvordan Petroleumstilsynet følger opp innretninger og anlegg hvor det har vært særskilte utfordringer, og hvor behovet for myndighetsoppfølging har vært større enn andre steder, påpeker Foss.

Og Riksrevisjonens konklusjon er altså at Petroleumstilsynets håndtering av disse sakene er kritikkverdig.

Publisert: