Tilsyn avdekket alvorlig hendelse på Mongstad: «Kunne ført til akutt alvorlig helseskade og i verste tilfeller livstruende tilstander.»

Equinor har fått to varsel om pålegg etter et omfattende tilsyn med oljeraffineriet på Mongstad. - Ved alvorlige brudd på regelverket bruker vi pålegg som en reaksjon eller virkemiddel, sier Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet (Ptil).

Publisert: Publisert:

Mongstad ligger i Hordaland Foto: Rune Nielsen

I perioden 23. til 25. mai 2018 kom Petroleumstilsynet (Ptil) på tilsynsbesøk og avdekket flere brudd på regelverket.

Tilsynet var rettet mot oppfølging av arbeidsmiljøet på Mongstad. Ptil ser alvorlig på avvikene de fant.

– Det er brudd på regelverket som er av en slik karakter at vi mener det er rett å varsle eller gi pålegg. Vi gir pålegg av og til, men det er ikke det vanlige, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til Aftenbladet.

Les også

Etter å ha tapt trakasseringssak mot Equinor, tok kvinnen løgndetektortest

Må rydde opp

Resultatet etter tilsynet ble delt opp i to tilsynsrapporter som begge lister opp flere brudd på regelverket.

Del 1: Equinor Mongstads oppfølging innenfor kran og løft, ISO - stillas/tilkomst teknikk.

Det ble identifisert tre avvik fra regelverket:

  • Mangelfull tilrettelegging for materialhåndtering
  • Manglende risikoanalyse og prosedyre for kritisk løfteoperasjon
  • Manglende forebyggende tiltak etter fare og ulykkessituasjoner.

LES HELE RAPPORTEN: Tilsynsrapport del 1

«Vi ber om at planen for korrigerende tiltak presenteres for Ptil snarest mulig etter 1.11.2018,» skriver tilsynet i et brev 28. juni.

Del 2: Equinor Mongstads oppfølging av arbeidsmiljø for ISO-fagene.

Ptil lister opp fem avvik på disse områdene:

  • Styring av organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Risikovurdering av arbeidsoperasjoner
  • Mangelfull risikovurdering av hendelse
  • Manglende varsling av hendelse
  • Samarbeid mellom bedriftshelsetjenester (BHT)

LES HELE RAPPORTEN: Tilsynsrapport del 2

«Vi ber om svar på tilsynsrapporten innen syv uker fra dette brevets dato. Vi ber også om at brevet og rapporten blir gjort kjent for arbeidstakerne, deriblant verneombudene,» skriver Ptil i et brev 14. september.

Les også

Equinor-funn dobler oljemengden på Norne-feltet

Høy alvorlighetsgrad

Av praktiske årsaker ble resultatene etter tilsynet delt opp i to rapporter. Den ene kom i juni, den andre denne uken.

– Vi har sett i dette tilsynet forhold som ikke er som det skal, det er snakk om brudd på regelverket. Derfor varslet vi et pålegg i begge rapportene, ett i juni og ett til nå nettopp, sier pressekontakt Øyvind Midttun.

Begge rapportene gir Equinor et såkalt «varsel om pålegg» basert på observasjoner gjort på oljeraffineriet. Et senere pålegg vil bety at selskapet har lovmessig plikt til å etterkomme tiltakene i vedtaket.

–Ved alvorlige brudd på regelverket bruker vi pålegg som en reaksjon eller virkemiddel. Det er spesielt at vi varsler to stykker etter ett tilsyn, men det har vært riktig denne gang, sier Midttun.

Equinor, tidligere Statoil, hadde en alvorlig hendelser på oljeraffineriet på Mongstad for to år siden. Da ble selskapet kaldt inn på teppet hos Petroleumstilsynet etter en gasslekkasje og andre uønskede hendelser. 600 ansatte ble evakuert fra oljeraffineriet.

Les også

Statoil får kritikk etter gasslekkasje

For stort arbeidspress

Petroleumstilsynet slår fast i den andre rapporten at Equinor ikke hadde fulgt opp organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøfaktorer for å forebygge negative HMS-konsekvenser av rammebetingelser.

«Det var gjennom kartlegging og hendelsesoppfølging, utført av ISO-entreprenør (Beerenberg), avdekket at ISO-personell opplevde at press på fremdrift gikk på bekostning av HMS og negative funn på rapporteringskultur. Kartleggingen var ikke etterspurt eller fulgt opp av Equinor Mongstad. Det var derfor heller ikke vurdert om negative funn relatert til organisatorisk arbeidsmiljø og sikkerhetsklima kunne forstås i lys av kompensasjonsformatet enhetspris, eller andre rammebetingelser som Equinor Mongstad kontrollerte», skriver Petroleumstilsynet i rapporten.

Petroleumstilsynet mener at verken Equinor Mongstad eller underleverandør Kaefer Energy hadde fulgt opp arbeidsmiljøet for enkelte arbeidsoppgaver fullt ut forsvarlig. Heller ikke helseundersøkelser for personell som utførte sandblåsing i støyfullt område ble gjort.

– Livstruende tilstander

I tilsynet kom det også fram at det også i mai 2017 var overflatebehandlere fra Beerenberg som ble eksponert for uforsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidet pågikk i sju dager uten at risikoen ble identifisert eller fulgt opp. Under dette arbeidet skriver Petroleumstilsynet at flere arbeidstakere ble eksponert for kritisk høye temperaturer.

«Equinor Mongstad hadde ikke klassifisert potensialet i hendelsen, men vurdert det faktiske skadetilfellet som en alvorlig temporær arbeidsrelatert sykdom (ARS). Ut fra opplysningene som framkom kunne hendelsen ført til akutt alvorlig helseskade og i verste tilfeller livstruende tilstander. Equinor Mongstad sin klassifisering kan derfor ha bidratt til å underkommunisere reell helserisiko. Hendelsen skulle vært varslet til Ptil. Dette ble ikke gjort», skriver Petroleumstilsynet.

Denne hendelsen resulterte i avvik, men er ikke en del av grunnlaget for varslene om pålegg, ifølge Ptil.

Petroleumstilsynet har nå sendt varsel om pålegg til Equinor, hvor Equinor har frist til 11. januar 2019 med å følge opp.

Les også

En gasslekkasje kunne tatt liv på Mongstad. Nå har Statoil blitt sjekket for rust igjen

Publisert: