• Utsikt fra Troll A-plattformen i Nordsjøen. Hilde Øvrebekk Lewis

Ingen nye leteområder i Nordsjøen

Olje— og energiministeren foreslår at 86 blokker skal lyses ut i 22. konsesjonsrunde. 72 av disse er i Barentshavet og 14 blokker i Norskehavet. Ingen er i Nordsjøen.