Tre av fire rigger uten kontrakt sommeren 2017

– Dessverre vil situasjonen for rigg bli enda verre, sier Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Publisert: Publisert:

Rigger i opplag i Skipavika Foto: Jon Ingemundsen

  • Hilde Øvrebekk
    Kommentator
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Foto: Jon Ingemundsen

Foto: Jon Ingemundsen

Foto: Jon Ingemundsen

Foto: Jon Ingemundsen

Foto: Jon Ingemundsen

3 av 4 rigger vil være uten kontrakt sommeren 2017, sier Henriksen. Noe som også teller inn på situasjonen for offshore-fartøy.

– 2016 er vanskelig, 2017 blir verre, og det er vanskelig å si noe mer om når det kan begynne å ta seg opp igjen. Per i dag er det ikke nok aktivitet globalt sett til å dekke behovet for olje og gass, så markedet må opp over tid, sier Henriksen.

Sturla Henriksen, administrerende direktør i Norges Rederiforbund Foto: Lars Idar Waage

Per 1. januar 2017 er det 27 rigger av totalt 44 på norsk sokkel som står uten kontrakt, ifølge tall fra Rederiforbundet.

Per 1. januar i år lå det 10 rigger i opplag. Og innen 1. august 2017 er det 32 rigger som vil være uten kontrakt. Det betyr at kun et titalls flyttbare rigger vil være på kontrakt på norsk sokkel.

Tall fra konsulentfirmaet Fearnley Offshore viste i juni i fjor at det var 37 flyttbare rigger som da var på kontrakt på norsk sokkel.

11.000 jobber

For å drifte en flyterigg er det normalt mellom 350 og 380 direkte ansatte - rundt 180 fra boreentreprenøren, 100 fra tredjeparter, 15-20 fra operatøren og mellom 50 og 80 som er knyttet til øvrige selskaper, som kurs, service, verft og opplæring.

Det betyr at når 32 rigger på nyåret står uten oppdrag, er det mellom 10.500 og 11.400 jobber som er borte. I tillegg til alle de leverandørene som er indirekte berørt.

– Vi er bekymret for at store deler av vår hjemlige maritime verdikjede kan miste kompetanse og kapasitet på en måte som svekker vekstkraften og innovasjonsevnen i det norske miljøet fremover, sier Henriksen.

Les også

Oppfordrer riggeiere til å hugge opp gamle rigger

2018: - Et lys i tunnelen?

Lars Eirik Nicolaisen, partner og rigganalytiker i Rystad Energy, sier at på norsk sokkel estimerer de at det vil bli behov for rundt 14 flyterigger i 2018.

Akkurat nå er det rundt åtte rigger som har kontrakt for 2018. Det betyr at det er seks rigger som kan få kontrakt innen den tid, og dette vil typisk skje i løpet av 2017, ifølge Nicolaisen.

Lars Eirik Nicolaisen, rigganalytiker i Rystad Energy Foto: BJORN H STUEDAL www.stuedal.no

– Etterspørselen etter flytende rigger kommer til å falle neste år. Vi har ennå ikke nådd bunnen, og det er fortsatt aktivitetsnedgang. Det er færre rigger som skal i operasjon til neste år. Aktiviteten vil falle, men det kommer til å være en god del kontrakter som kommer, sier han.

Nicolaisen legger til at fra 2018 tror han dette kan komme til å snu, avhengig av en økende oljepris.

– Og så vil det øke i et relativt høyt tempo utover. Men det vil ikke nå et like høyt aktivitetsnivå som vi hadde i 2014 før godt etter 2020.

Les også

Her venter de på bedre tider

Høyere rater

Og til tross for aktivitetsnedgangen, vil riggratene, den leieprisen riggeierne får betalt fra oljeselskapene, antagelig se en oppgang i 2017, mener Nicolaisen.

– I noen tilfeller taper riggeierne penger i dag. De kjøper seg en opsjon gjennom å tape penger, fordi det lønner seg å ha en rigg i aktivitet. I det øyeblikket det snur, betyr det at en god del av de riggene som skal ta unna den jobben bare er vedlikeholdt til en viss grad. Riggeierne trenger derfor en høyere riggrate for å kunne sette i gang igjen, sier han.

Rigger i Ølen. Fra venstre Polar Pioneer, Transocean Arctic (forlot Ølen i forrige uke), Scarabeo 8 og West Epsilon. Foto: Jon Ingemundsen

Dersom en rigg har ligget i kaldt opplag, altså at det ikke har vært noe aktivitet på riggen over en periode, er det ikke bare å trykke på en knapp for å starte den opp igjen.

Varme og kalde rigger

– Det koster mellom 10-50 millioner dollar for å få den ut i drift igjen. Når du legger en rigg til kai tar du vekk det aller meste av mannskapet. Det er varierende praksis i hvor mye man bruker for å vedlikeholde riggen i denne perioden. De som er best vedlikeholdt vil ha minst kostnader ved reaktivering, sier Nicolaisen.

Dersom en rigg ligger i varmt opplag kan riggeierne klare seg med minimale oppstartskostnader.

– Rasjonale for det er at de holder riggen varm og posisjonerer seg, men også det koster i lengden. Da koker det ned til når riggeierne tror markedet kommer tilbake, sier Nicolaisen.

– Skrapingsagendaen kommer nok til å fortsette. Gamle travere begynner å synge på siste verset, så vi vil nok fortsette å se at de eldre riggene skrapes.

Publisert:

Les også

  1. - Oljefolk føler seg uglesett og tilsidesatt

  2. Ser ingen slutt for oljenæringen

  1. Oljepris
  2. Rigg
  3. Norsk sokkel
  4. Olje og gass
  5. Arbeidsliv