• Høg-Jæren Energipark ligger ved Hellandsmyr mellom kommunene Time og Hå. Bildet er tatt i 2013. Pål Christensen

Stortinget nekter kommuner vetorett mot vindmøller

Senterpartiet og MDG stoppes av Ap og regjeringspartiene.