• Statoil skal innan utgangen av 2012 ha klar ein studie om korleis oljeinstallasjonane på Utsirahøyden kan få kraft i kabel frå land. På ei distribusjonsplattform nær Johan Sverdrup-feltet skal likestraum som kjem i kabel frå land, omformast til vekselstraum som vil gå vidare til mottaksplattformene (illustrasjon frå Statoil) Statoil

- Kraft til sokkelen gir ikkje kraftkrise

Johan Sverdrup-feltet og dei tre mindre oljefelta på Utsirahøyden treng like mykje elektrisitet som Stavanger by. Men Lyse avviser at kraft til felta i kabel frå land kan skapa høge straumprisar her i distriktet.