300 millioner til forskning på olje og gass

Programstyrene for to oljetunge forskningsprogram har fordelt 300 millioner kroner.

Publisert: Publisert:

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) Foto: Jon Ingemundsen

– Vi må ut med litt penger før jul, sier olje og energiminister Terje Søviknes til Aftenbladet.

Det han sikter til er at programstyret for Petromaks 2 har bevilget 275 millioner kroner til 28 nye forskningsprosjekter innenfor petroleumsområdet.

Videre har programstyret i Demo 2000 bevilget 54 millioner kroner til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi for norsk sokkel. Av 37 innsendte søknader til en verdi av 157 millioner kroner ved fristen utløp i oktober, fikk 11 bedrifter penger, viser en oversikt.

Se oversikten hos Forskningsrådet.

Fikk kritikk

Søviknes og regjeringen fikk kritikk for å kutte 100 millioner kroner i støtten til utvikling av mer effektiv og miljøvennlig oljeteknologi i statsbudsjettet i høst.

– Elendig timing, mente Reid Skjærpe i Aarbakke Innovation.

Bakgrunnen var at regjeringen ville fjerne ekstrabevilgningene på 100 millioner som kom til Demo 2000-programmet i 2015, som en motvekt til oljenedturen.

– Dette er en naturlig konsekvense fordi pengene lå inne som ekstra midler i forbindelse med tiltakspakkene. Demo 2000 er fortsatt viktig, sier Søviknes.

Les også

– Nei, vi har styrket teknologiprogrammet, svarer Søviknes

Uetisk med olje?

Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) slo for noen år siden fast at petroleumsforskning er etisk uforsvarlig hvis og når den hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke nås.

– Er denne forskningen etisk uforsvarlig, Søviknes?

– Nei, det er så langt fra sannheten som det går an å komme. Vi har en ekstremt stor kompetansebase allerede i petroleumsindustrien, men vi skal holde på i flere tiår til med olje og gass. Ny teknologi er avgjørende for å ta ut de ressursene vi har, og for at vi skal være konkurransedyktig i forhold til kostnadsbildet. Så er det også en klimaside ved dette. Forskningen kan bidra til ny teknologi som gir energieffektivisering og lavere CO2 utslipp, sier Søviknes.

LES OGSÅ:

Les også

Julerushet fortsetter for Søviknes: Aker BP investerer for 15,5 milliarder

Prosjekteksempler:

Earth Science Analytics er blant dem som får penger fra Petromaks 2 , ifølge olje- og energidepartementet.

«Stavanger-bedriften skal utvikle et maskinlæringsverktøy for datadrevet prediksjon til bruk for beslutningstøtte innen leting og produksjon. Verktøyet vil automatisere en del av seismisk tolkning på en ny og innovativ måte som kan øke kvaliteten av tolkningsresultatene.»

Videre får Oliasoft mottar støtte til å «utvikle et verktøy for brønnplanlegging, som kan gi drastisk bedre flyt og data mellom fasene i planleggingen.» Dette skal kunne spare både tid og penger.

En annen bedrift som får støtte er Vestad AS til et prosjekt som har som hovedmål «å gjøre Additive Manufacturing process, altså 3D-printing i metall mulig, for reparasjon og vedlikehold av skadede komponenter offshore.»

Elleve prosjekter får penger fra Demo 2000 til pilotering og demonstrasjon av ny teknologi for norsk sokkel.

Poweblade hybrid eies av National Oilwell Varco og dreier seg om energieffektivisering. Målet er å kutte dieselforbruket til en rigg med flere tonn hvert år. Dette skal gjøres ved å utvikle teknologi «som skal ta opp energi fra hivkompansering (for å motvirke påvirkning fra bølger som prøver å heve og senke plattformen) på riggen og lagre i et batteri, fremfor å bruke dieselgeneratorer.

Digitized Fluid Transport er et eksempel fra Kongsberg Digital, som trekkes fram av olje- og energidepartementet.

Det handler om å digitalisere hele væskehåndteringen. «I dag har en stor grad av manuell styring når boreslam blir lastet på supplyship, lastet på riggen og brukes, tilbake på tanker som renses osv. Nå skal det digitaliseres for å optimalisere og få en mer pålitelig oversikt over hva du har hvor og når. Kan redusere kostnader, behovet for båttransport og kan til og med redusere kjemikaliebruken noe ettersom du har bedre oversikt over hvor mye du bruker.»

Her kan du søke i Forskningsrådet prosjektbank

Les også

Oljekvikksølv: - Selskapene driver med bevisst manipulering

Publisert: