• Petroleumstilsynet har fulgt opp de ansattes bekymring om kabelgnaging og vibrasjoner på Kristin-plattformen og gjennomført tilsyn med Equinor. Trond Sigvaldsen
    Galleri

Equinor varslet ikke om alvorlige hendelser på Kristin-plattformen

Nå får selskapet refs av Petroleumstilsynet for mangelfull varsling.