– 3,5 grader varmere om 100 år

Klimaforskerne er 100 prosent sikre: CO2 -innholdet i atmosfæren øker. Hovedårsaken er menneskelig aktivitet. Konsekvensen er en varmere jordklode.