Statsråden vil møte MET-kameratene

Ingen lovnad om penger, men invitasjon til et møte, fikk kameratene bak testsenteret på Karmøy fra statsråden i spørretimen.

Publisert: Publisert:

Foto: Scanpix

– Tåkeprat og manglende vilje, sier opposisjonens fremste talsmann i energisaker, Gunnar Kvassheim (V).

Etter onsdagens spørretime i Stortinget, er Kvassheim og initiativtakerne bak METsenteret på Karmøy like kloke.

– Han svarte, men det var ikke noe godt svar, sier Kvassheim.

Krf fikk samme svar

KrFs Dagfinn Høybråten fikk samme svar fra statsråden, men i skriftlig fasong. Høybråten hadde stilt spørsmål til Terje Riis-Johansen om penger til testsenteret i spørretimen for to uker siden.

– Jeg er opptatt av å legge til rette for utnyttelse av marine fornybare energiressurser. Imidlertid ser jeg at det er behov for å klargjøre hvilke roller staten og de private aktørene skal ha her. Jeg vil derfor invitere initiativtakerne bak testanlegget og MET-senteret til møter om saken, skriver Terje Riis-Johansen i sitt svar til Høybråten.

Det samme svaret fikk Gunnar Kvassheim i går.

Statsråden vil ikke gi de 30 millioner kronene Lyse, StatoilHydro og Fred. Olsen ber om til etableringen av Marin Energi Test Senter Karmøy (MET-senter). Senteret skulle være en ringvirkning fra StatoilHydros pilotprosjekt, Hywind, der verdens første flytende havvindmølle settes opp i havet utenfor Karmøy til sommeren.

Tidskritisk for METsenter

Investeringene i infrastrukturen til testsenteret må gjøres samtidig som sjøkabelen til Hywinds havvindpilot settes opp.

Karmøy kommune støtter etableringen av et testsenter. Men vindpiloten skal stå klar allerede til sommeren og StatoilHydro har ikke tid til å vente lenger. Nå går de videre med havvindpiloten sin, uten Lyse, Fred. Olsen og Karmøy kommune.

– Noen ganger dukker det opp muligheter som ikke passer inn i etablerte støtteordninger. Da må man snu seg rundt, sa Kvassheim til Riss-Johansen i spørretimen.

Kvassheim undrer seg over Riis-Johansens slappe vilje i denne saken når han viser så sterkt initiativ i andre saker, for eksempel Kårstø og Skanled.

Nå setter han sin lit til møtet statsråd Riis-Johansen vil invitere til.

Publisert: