• Letedirektør Gro G. Haatvedt med en oljeprøve fra storfunnet Johan Sverdrup på Utsirahøyden i 2011. Pål Christensen

Johan Sverdrup 5. største felt på norsk sokkel

Elefantfunnet i Nordsjøen vil om 10 år stå for 25 prosent av den norske oljeproduksjonen, ifølge direktør i Oljedirektoratet Bente Nyland.