- Alvorlig brudd av Statoil

Statoil får pålegg etter oljelekkasje på Statfjord A.

Publisert: Publisert:

Det var ved overføring av stabilisert olje fra Statfjord A til Statfjord C at oljelekkasjen skjedde. Foto: Fredrik Refvem

Ifølge Petroleumstilsynet skjedde hydrokarbonlekkasjen skjedde i forbindelse med overføring av stabilisert olje fra Statfjord A til Statfjord C.

Samtidig som overføringen pågikk ble en lastepumpe i skaftet på Statfjord C klargjort for vedlikehold. En isoleringsventil til denne lastepumpen holdt ikke tett, og pumpehuset ble derfor fylt av olje.

Denne oljen ble drenert til en sumptank i bunnen av skaftet via en åpen dreneringsventil.

Les også

Petroleumstilsynet godkjente plattformen mens den ble gransket

Da nivået i sumptanken steg til 70 % startet pumpen for overføring av væsken i sumptanken til tank for oljeholdig vann under kjellerdekket. Ventilen for regulering av nivået på tanken for oljeholdig vann åpnet ikke, og man fikk lekkasje av olje via væskelåser på kjellerdekk.

Petroleumstilsynet ser alvorlig på saken og skriver i rapporten at granskingen identifiserte "alvorlige brudd på regelverket".

Publisert: