I Statoil er det åtte nivå fra menig til sjef

Økt byråkrati og manglende åpenhet har bidratt til kostnadsgaloppen i Statoil, mener tillitsvalgt Hans Fjære Øvrum. Fra ham til konsernledelsen er det åtte ledd.

Publisert: Publisert:

Mye byråkrati og lang avstand mellom de som utfører oppgavene og de som er ansvarlig har kjennetegnet Statoil, mener tillitsvalgt. Foto: Jon Ingemundsen

Forbundsleder Leif Sande i Industri Energi sa ja i sokkeloppgjøret, men tror sjansen er større for konflikt i oljeserviceoppgjøret.

  1. Ovrum.jpg

  2. Ovrum.jpg

Statoil fikk omfattende kritikk i to uavhengige rapporter fra Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet sist uke. Begge steder blir det pekt på at Statoil-ledelsen ikke gir god nok informasjon til tillitsvalgte i oljeselskapet.

Les også

Kunsten å nedbemanne

Tillitsvalgt Hans Fjære Øvrum i Lederne i Statoil har lenge vært kritisk til personalpolitikken som er blitt ført i Statoil de siste årene. Han mener at mangel på åpenhet og informasjon rett og slett har bidratt til kostnadsspiralen som nå rammer oljeselskapene for fullt.Derfor er han glad for at Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet nå reagerer på praksisen i Statoil.

— Vi har vært opptatt av dette lenge og har også varslet Petroleumstilsynet om forholdene. Lederne, Safe og Nito (fagorganisasjoner, red.anm.) sendte bekymring i april i fjor der vi redegjorde for blant annet mangel på samarbeid og informasjon. Det er veldig bra at de nå er på ballen og er tettere på Statoil enn de har vært på lenge.

Stor avstand

— Hvordan henger mangel på åpenhet og informasjon sammen med kostnadseksplosjonen?

Les også

Kø av rettssaker mot Statoil

— I Statoil har ansvaret for oppgavene blitt flyttet for langt vekk fra der de faktisk løses. Dermed er det blitt bygget opp et voldsomt byråkrati, hvor det har vært en grunnleggende mangel på tillit til egne ansatte. Det er bygget opp styringssystemer som i praksis binder organisasjonen til styringsretten. Fra meg og opp til konsernledelsen er det åtte nivå, inkludert fem direktører.Og da blir det vanskelig å informere og involvere, i tillegg er oppgaveansvaret plassert i forskjellige forretningsområder, sier Øvrum.Nå håper han at ting er i ferd med å snu og at ansvaret flyttes nærmere oppgaven.

— Inntrykket er at det nå er en vilje til å få gjort noe med dette og at pendelen er i ferd med å snu. Vi håper at ny konsernsjef vil styrke samarbeidet og at tilliten til egne ansatte vil øke, slik at vi ender opp med en slankere organisasjonsmodell med et høyere handlingsrom nede i organisasjonen, sier Øvrum.

Mye Statoil-støy

Også forbundsleder Leif Sande i Industri Energi er kritisk til åpenhetskulturen i Statoil – som han mener er kjennetegnet av mangel på åpenhet.

Les også

Statoil-ansatte må gå bak ryggen på sjefene i Statoil

— Vi har påpekt lenge at Statoil ikke har oppfylt informasjonsplikten i flere saker, og har blant annet en tvist på dette mellom LO og NHO. Statoil legger ikke til rette for åpenheten som kreves av et slikt selskap, sier Sande.

Han mener at et selskap som Statoil burde klare å oppfylle informasjonsplikten.

— Konsekvensene er at tillitsvalgte ikke klarer å ivareta oppgavene sine så godt som de skal, og at omstillingsprosesser dermed ikke blir håndtert på en god måte. Og når tillitsvalgte ikke får tilstrekkelig informasjon, blir det mye støy og samarbeidsproblemer. Ingen av disse tingene er ønskelige, hverken for oss eller Statoil, sier Sande.

Oppretter nye utvalg

Informasjonsdirektør Jannik Lindbæk jr. ønsker ikke å kommentere saken, men viser til Statoils svar til Petroleumstilsynet som ble sendt fredag. Der skriver oljeselskapet at det er opptatt av at involvering i endringsprosesser gjennomføres, og at det i arbeidet med forbedringsarbeid og kostnadskutt har sett at det er behov for å gjøre ting på en annen måte for å sikre "effektiv og reell arbeidstakermedvirkning".

Derfor vil Statoil opprette et felles sentralt bedriftsutvalg og arbeidsmiljøutvalg for forbedringsprogrammet Step.

Publisert: