Slår tilbake mot Statoil

— Vi har ikke ansatt for mange.

Publisert: Publisert:

Norsk industri liker ikke kritikken fra Statoil. Foto: Jan Tore Glenjen

Hilde Øvrebekk
Kommentator

Norsk Industri synes Statoil vingler i sin kommunikasjon tilleverandørene

Runar Rugtvedt, bransjesjef Olje og Gass i Norsk Industri erikke enige i at leverandørindustrien har vært for optimistiske og ansatt formange.

— Da vi i fjor vår kritiserte Statoilog norske myndigheter for å sende kontrakter til Asia, ble det sagt at det komtil å være mer enn nok å gjøre på vedlikehold og modifikasjoner i tidenframover. Bedriftene fikk beskjed om å forberede seg på det, og det gjorde de.Så sier Statoil i februar i år at de vil kutte 30 prosent av investeringene ivedlikehold og modifikasjoner. Vi forstår at de ønsker å ta ned kostnadene, mensignalene for halvannet år siden var noen helt andre, sier han.

Han liker heller ikke kritikken som går på atleverandørindustrien ikke gjør nødvendige endringer for å møte Statoils krav.

— Leverandørindustrien har gjortstore endringer. Det er ikke rett at det eneste de gjør for å spare kostnader,er å si opp folk.

Men på et punkt er han enige med Statoil: Olje- oggassindustrien har lang horisont i Norge

— Vi er optimister. Det er fremdeleset betydelig antall mennesker som kommer til å jobbe i denne industrien. Vihåper nå at det ikke blir forskyvninger på de store prosjektene, sier han.

Publisert: