Statoil-fagforeninger: - Flere oljefelt i fare

Flere nye oljefelt vil bli droppet etter ny oljeskatt og gamle felt vil stenges tidligere, frykter Statoil-fagforeninger.

Publisert: Publisert:

Riggen Polar Pioneer fant oljen i Skrugard, nå Johan Castberg. Foto: Harald Pettersen/Statoil

Onsdag morgen komnyheten om at Statoil vil sette utbyggingen av Johan Castberg-feltet iBarentshavet på vent etter regjeringens omlegging av oljeskatten.

Akkurat detoverrasker ikke de tillitsvalgte Per Helge Ødegård i Lederne og Terje Enes iSafe.

Les også

Statoil vil utsette Johan Castberg-prosjektet

— Med en gangskattepakken kom, advarte jeg mot at dette ville skje. Jeg er overbevist om atflere utbygginger vil bli stoppet, sier Ødegård, som er hovedtillitsvalgt forLederne på norsk sokkel i Statoil.De Statoil-tillitsvalgtefrykter også at de nye skattereglene vil ramme gamle felt på norsk sokkel.

— Forslaget vil rammeboring av nye brønner. Dermed vil forslaget gjøre at felt ikke får forlengetlevetid som planlagt, sier Enes, som er leder for sokkelarbeiderne i Safe i Statoil.

Ikke økt utvinning

Hverken han ellerØdegård skjønner hva regjeringen holder på med. De viser til at myndighetenegjentatte ganger har sagt at utvinningen av olje og gass fra felt på sokkelenmå økes fra feltene, og at boring av flere brønner er helt nødvendig for å fåtil det.

Les også

Analytikere: Politisk markering fra Statoil

— Både utbygging av nyefelt og boring av brønner for å øke utvinningen fra gamle har små økonomiskemarginer. Oljeselskapene skjelver i buksa når oljeprisen går under 100 dollar.Politikerne tror selskapene er melkekyr, men den tiden er forbi. - Så Statoils beslutningom Johan Castberg-feltet er ikke politisk?

— Nei, det er helt feil.Saken er helt reell og mer alvorlig enn folk tror. Selv med det gamleskattesystemet var flere felter økonomisk marginale. Nå er skattesystemet itillegg blitt uforutsigbart og utbygginger vil koste mye mer, sier Ødegård.

Skatt mot sikkerhet?

Les også

Oljå taper på omlegging

Fagforeningene Safe ogLederne frykter også at skatteomleggingen kan få betydning for sikkerheten påsokkelen.— Nå må oljeselskapene fåned kostnadene for å få utbygginger lønnsomme. Dette kan etter vår oppfatninggå ut over sikkerheten, spesielt med tanke på drift og vedlikehold avinnretningene på sokkel, sier Enes.

Publisert:

Per Helge Ødegård i Lederne Foto: Pål Christensen