Ullrigg får en tvilling

West Drilling Products signerte på mandag papirene som betyr at de kan gå i gang med byggingen av et tvillingtårn på Ullandhaug.

Publisert: Publisert:

Slik skal det nye boretårnet på Ullandhaug se ut. Foto: West Drilling Products

Hilde Øvrebekk
Kommentator

Pilotprosjektet, der målet er å utvikle en fullrobotisert rigg, er nå fullfinansiert.Stavanger-firmaet West Drilling Productsgår nå inn i en industriell samarbeidsavtale med ConocoPhillips, Statoil og Shell.

Gjennom et pilotprosjekt skal WDP bygge en borerigg som i tillegg til å demonstrere teknologien vil muliggjøre forskning og utvikling av teknologi fra andre leverandører.

Prosjektet har et utviklingsbudsjett på 190 millioner kroner. Norsk Forskningsråd bidrar gjennom sitt Demo 2000-prosjekt 40 millioner kroner.Demo 2000 programmet er en teknologisatsning som retter seg mot 3 hovedmål: Ny feltutbygging, Økt sikkerhet samt Nye norske industriprodukter for salg i et globalt marked.Det resterende beløpet på 150 millioner kroner deles mellom WDP og de tre oljeselskapene.

Les også

Nærmere tvillingtårn på Ullandhaug

Administrerende direktør i West Drilling Products, Odd B. Skjærseth sier at det har vært viktig å få de tre oljeselskapene om bord.— De har virkelig tatt tak i dette og fått fram hvor viktig det er, sier han.

— Politikerne må også være klar over hvor viktig den statlige støtten til slike prosjekter er. Det er viktig at de ser det, og at de setter av penger til forskning og utvikling, sier Skjærseth.

En tvilling

Forskningsriggen skal etter planen stå ved siden av den velkjente Ullrigg på Ullandhaug.

Riggen skal stå ferdig i begynnelsen av 2015. Etter det blir det et halvt år med testing, før selskapet kan begynne å levere rigger til markedet.

Les også

Millionjubel på Ullrigg

Hovedmålet med forskningsriggen er å teste ut West Drilling Products sin CMR-teknologi (Continuous Motion Rig). Teknologien vil kutte klimautslippene knyttet til boringkraftigog øke utvinningsgraden, ifølge selskapet.I dag må boreprosessen avbrytes hver 30. meter, noe som betyr typisk 200– 300 stopp på en 6 til 8 tusen meter lang brønn. CMR gjør at man slipper å stoppe i boringen.

Etter planen skal detteredusere tiden det tar å lage en brønn betydelig, noe som gjør at manredusererutslippene og effektiviserer boreprosessen.

Ny metode

— Dette er en helt ny boremetode, sier Skjærseth, og legger til at hovedbesparelsen ligger i metoden.

— Dette er samtidig en fullt robotisert rigg. Vi ser for oss at mennesker skal ikke inn der. Når du skal bruke repeterbare bevegelser, er det bedre å gjøre dette med roboter. Da kan du forhåndsprogrammere en brønn, og du kan justere parametrene, legger han til.

For Shell er investeringen i dette prosjektet en del av selskapets satsing på økt utvinning, ifølge Bernt Pedersen, teknologi rådgiver i Norske Shell.

— Dette kan gjøre det mulig å hente opp olje og gass som det ikke ellers var økonomisk forsvarlig å hente opp tidligere. Dette har også stor betydning for inntjeningen til den norske stat, sier Pedersen, som viser til tall fra Åm-utvalgets rapport som sier at dersom utvinningsgraden øker med 1 prosent, øker inntjeningen til den norske stat med nesten 300 milliarder kroner.

Positivt med automatisering

Både Pedersen og Skjærseth mener også at det er positivt å automatisere deler av oljeaktiviteten for å spare på de menneskelige ressursene.

— Det er planlagt en voldsom opptrapping av boreaktiviteten de neste årene. Det fører til en mangel på fagfolk. Dersom vi får dette til, betyr det at vi kan vi levere flere brønner med like mange folk. sier Pedersen.

— Det betyr ikke at vi skal erstatte folk med roboter, men at vi kan klare flere ting framover, understreker han.

I tillegg reduserer teknologien risiko for uønskede hendelser i undergrunnen, noe som ble vektlagt da Shell gikk inn i prosjektet, sier Pedersen

Skjærseth legger til prosjektet vil føre til en umiddelbar økning av antallet årsverk for WDP fra 25 til 60. I produksjonsfasen regner han med at det vil være over 100 personer involvert, og når prosjektet går over i kommersiell fase kan antallet direkte eller indirekte involvert øke til flere tusen.

Les også:

Publisert:

Bernt Pedersen, teknologirådgiver i Norske Shell, administrerende direktør i West Drilling Products, Odd B. Skjærseth, og Ole Lindefjeld, forskningsdirektør i ConocoPhillips viser fram et virtuelt boretårn. Foto: Hilde Øvrebekk Lewis