Nordsjødykking: Forsvaret frikjennes for ansvar

Dykkerkompleks for metningsdykking. Illustrasjonsfoto.

NORDSJØDYKKING: Selv om to marinesoldater ble skadet for livet i forsøksdykk, slår en rapport fast at Sjøforsvaret ikke hadde noen formell rolle i utviklingen av nordsjødykkingen.

 • Tor Gunnar Tollaksen
  Tor Gunnar Tollaksen
  Journalist
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over fire år gammel

Oppfølgingsrapporten om Forsvarets delaktighet i utviklingen av nordsjødykkingen er nå klar og slår fast at Sjøforsvaret ikke var delaktig i anskaffelse eller utvikling av dykketabeller til kommersielt formål.

Rapporten kom som et direkte resultat av oppfølgingsspørsmål knyttet til hovedrapporten fra 2016 om Forsvarets rolle i nordsjødykkingen.

Den slo fast at Forsvaret ikke hadde hatt verken ansvar eller nær nok delaktighet i utviklingen av nordsjødykkingen til at Forsvaret var en av de ansvarlige aktørene.

«Sjøforsvaret har ikke hatt noen rolle i sivile dykkeraktiviteter på kontinentalsokkelen», slo den fast.

Les også

Statoil-dykking til 225 meter settes på vent

Mange skadet

En rekke nordsjødykkere ble skadet i nordsjødykkingen som fulgte med oljeutbyggingen på norsk sokkel. Mellom 250 og 300 dykkere som var aktive i perioden mellom 1970 og 1990 har mottatt kompensasjon fra staten. I stedet peker Forsvaret på at alt ansvar lå under Industridepartementet.

Den siste kompensasjonsordningen kom i 2014 som resultat av at den norske staten tapte på ett punkt i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg: Staten visste, men hadde ikke informert om farene ved helsefarene ved nordsjødykking.

Staten har aldri påtatt seg noe juridisk ansvar for skadene, men den dag i dag kan ikke Petroleumstilsynet dokumentere at dykking til 180 meter er forsvarlig og ikke fører til langtidsskader for dykkere.

Riggen Nordskald i aksjon på Valhall-feltet i 1974. Oljeutbyggingen i Nordsjøen skapte stor dykkeaktivitet på 1970- og 1980-tallet.
Les også

Statoil er villige til å ofre helsen til dykkere for å spare penger

– Skaffet ikke tabeller

Dykketabeller og bruken av disse står sentralt for å forklare hvorfor så mange dykkere ble skadet. I dykkersaken er det rettet kritikk mot bruken av dykketabeller, hvor tidsfaktoren er avgjørende for hvordan de menneskelige påkjenningene arter seg på ulike dybder.

Rapportene om Sjøforsvarets rolle er skrevet av Dagfinn Blehr. Nå er han konsulent, tidligere var han kommandørkaptein og leder av Forvarets dykker- og froskemannskole ved Haakonsvern i Bergen.

«Royal Navy og US Navy hadde og har fremdeles en tradisjon for åpenhet når det gjelder dykketabeller. Tekniske prosedyrer for dypdykking og ubåtredning var åpne og ugraderte også under den kalde krigen», slås det fast i rapporten.

I dette poengteres det dermed at det ikke var nødvendig at Forsvaret trengte engasjere seg for at Norge og norske selskapet skulle få tilgang til dykketabeller som senere ble brukt i Nordsjøen.

Tidligere sjef i det Stavanger-baserte dykkeselskapet Three X, Leif-Tore Skjerven, er sitert, og brukes som hovedvitne i rapporten på at «marinen hadde lite eller ingen kunnskap å tilføre oppdrag i Nordsjøen».

Les også

Forsøksdykker for Statoil får erstatning

Andre nøkkelvitner til å frikjenne forsvaret i rapporten, som ble offentlig mandag denne uken, er Odd Gåskjenn fra Three-X og John Haugestad, tidligere sikkerhetssjef i Three X. Alle bekrefter i rapporten at selskapene brukte tabeller fra US Navy for dypdykking fra 1968 - det var derfor ikke noe Sjøforsvaret bidro til anskaffelse av for den kommersielle dykkingen i Nordsjøen, hevdes det i rapporten.

Rapporten stadfester også at de norske selskapene som etterhvert kom på banen i nordsjødykkingen brukte tabeller fra US Navy. Tabeller som «var tilgjengelig for salg til alle». «Sjøforsvaret hadde ingen kompetanse i bruk av heliox-tabeller (dykking med helium og oksygen) og derfor ingen rolle i denne utviklingen. Det vises til at Heliox-tabeller ikke var i bruk i Sjøforsvaret før i 1990-årene.

Det var under et forsøk i trykkammer i Tyskland to norske marinesoldater ble skadet i 1972. Her fra trykkammerkomplekset ved NUI i Bergen.

Marinedykkere skadet i forsøk

I 1972 henvendte Arbeidstilsynet seg imidlertid til Sjøforsvaret og ytret ønske om å stille to frivillige dykkere til disposisjon for et forsøksdykk i trykkkammer ved Institut für Flugmedizin i Godesberg i Vest-Tyskland.

Instituttet ble ledet av den tidligere nazi-legen Sigfried Ruff som hadde utviklet sin kunnskap på området ved å utføre eksperimenter på fanger i konsentrasjonsleiren Dachau i 2. verdenskrig.

Sjøforsvaret stilte seg positive til forslaget og stilte to dykkere til disposisjon. Begge ble skadet for livet i eksperimentet utenfor Bonn.

Les også

Dykkerleger ber staten avklare ansvar for Statoil-dykkere

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide delte i 2015 ut kompensasjon til to forsøksdykkere fra Sjøforsvaret.

Først i 2015 fikk de tilbud om statlig kompensasjon av forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, H. Kompensasjonen lå på drøyt 500 000 kroner og ble begrunnet med en anerkjennelse om at dykkerne med risiko for eget liv og helse hadde gjort en innsats for landet.

Forsvarets rapport mener likevel dette ikke er god nok grunn til å slå fast at Forsvaret hadde en viktig rolle i utviklingen av nordsjødykkingen.

«Sjøforsvaret hadde heller ingen ambisjoner eller ressursmessig kapasitet til å engasjere seg i utdanning for slik dykking. Forsvaret skulle prioritere militære oppgaver.»

«Det er ikke funnet dokumentasjon som tyder på at Sjøforsvaret stilte US Navy-tabeller til disposisjon for norske dykkerselskaper. Det er derimot dokumentert at norske dykkeselskaper hadde US Navy-tabeller for helioxdykking allerede i 1968».

Forsvarsdepartementet ville vite mer

I etterkant av rapporten fra 2016 hadde Forsvarsdepartementet noen oppfølgingsspørsmål til Forsvaret. Spørsmålene gjaldt dykkertabellene fra US Navy, som ble anvendt av dykkerselskapene i Nordsjøen.

Departementet ønsket å vite om disse tabellene var gradert informasjon. Videre har departementet villet vite om det finnes dokumentasjon for at Forsvaret skal ha stilt US Navys dykkertabeller til rådighet for sivil dykking på kontinentalsokkelen, og at Forsvaret angivelig skal ha godkjent eller på annen måte akseptert at disse tabellene kunne tas i bruk på kontinentalsokkelen.

Dette finner altså oppfølgingsrapporten ikke noe grunnlag for.

Publisert:
 1. Oljepris
 2. Beredskap
 3. Dykking
 4. Sjøforsvaret
 5. Forsvarsdepartementet

Mest lest akkurat nå

 1. Vårt energisystem er satt på spill

 2. Fikk inn mer penger enn planlagt til minnesmerke

 3. Ingen TV-håndball i Iran: Vestlige drakter setter stopp

 4. – Det er fryktelig dumt å basere hele sexlivet på et lite organ som funker eller ikke funker

 5. Tre skjørt og bluse-hus nominert til pris

 6. FHI tror tiltak har begrenset effekt mot omikronvarianten