• Valemon kom i drift så sent som 3. januar 2015. FOTO: Harald Pettersen/Statoil / digital

Statoil fant mer gass på Valemon

Funnet viser at det fortsatt er gode muligheter i Nordsjøen, mener Statoil.