• Statoil eksporterte mer kvikksølvholdig avfall enn de hadde lov til fra Kårstø i 2010. Selskapet beklager på det sterkeste det som har skjedd overfor Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif).

Statoil brøt miljøregler på Kårstø

Statoil kvittet seg med 33 tonn mer kvikksølvholdig avfall fra Kårstø enn det oljeselskapet hadde tillatelse til. Klif ser alvorlig på saken.