• Å utnytte all varme som går til spille i industriprosesser er et viktig klimatilitak, skriver Lene Mostue

Ingenting må gå til spille

Spillvarme er ikke bare et avfallsprodukt fra tunge industriprosesser og store maskiner, det er faktisk et energiprodukt som kan gjenvinnes til elektrisitet og varmemedier for ulike formål, skriver Lene Mostue i denne energikommentaren.